Klub přátel historie

   Datum vzniku našeho sdružení je sice poměrně mladé -  bylo založeno v říjnu roku 2010,  ale jeho členové se znají a scházejí už celá léta, protože je dohromady pojí láska k věcem, které už člověku dávno přestaly sloužit, ale přesto ve své době byly často nepostradatelným pomocníkem jeho každodenního života, nebo sloužily k jeho zpříjemnění. Byly moderní,  krásné, žádané, ale jako všechno ostatní i ony dosloužily či byly nahrazeny něčím novějším, dokonalejším a ještě modernějším. A ony pak končily v prachu a zapomnění  na půdách či sklepích domů, dílnách a stodolách – to v tom lepším případě. V tom horším byly pohozeny kdesi na smetištích a ponechány svému osudu.

   Naší hlavní snahou a záměrem je to, aby z těchto věcí bylo co nejvíce dochováno, a vydávalo svá svědectví o životě předchozích lidských generací. Jak žili, pracovali, bavili se a jaké předměty jim k tomu sloužily a pomáhaly.  A jde o předměty opravdu celé široké škály lidské činnosti…..od  oblečení, nádobí, nábytku, nářadí či dětských hraček až po nejrůznější techniku -  stroje, auta, motocykly a podobně. A tak jsme šťastni za každý předmět, věc či stroj, který se nám podaří zachránit a pečlivou renovací přivést zpět k původnímu lesku a slávě, aby i těm dalším generacím dokázal, jak potřebný a nepostradatelný ve své době byl a s jakou láskou a umem byl vyroben. Srdcem, poctivě a z kvalitního materiálu , takže vydržel sloužit opravdu dlouho…..

   Za přispění města Bor, se podařilo vybudovat výstavní prostory na zámku, kde všechny tyto předměty trvale vystavujeme pro veřejnost v MUZEU HISTORIE.

   Činností  členů tohoto sdružení není ale pouze jen renovování  předmětů  historické hodnoty a jejich snaha je získat, ale pravidelně se scházíme a plánujeme nejenom práci, ale i zábavu a osvětu.

   Spolupracujeme s několika dalšími spolky, kde na jejich akcích například pořádáme výstavy starých motocyklů, automobilů a strojů. Podnikáme společně výlety na jiné akce obdobného zaměření, nebo spanilé jízdy na svých starých strojích, pokaždé do nějakého jiného kouta naší překrásné země. Počtem kmenových členů sice zatím připomínáme  pohádku „O dvanácti měsíčcích“, ale časem jistě bude příznivců a přátel historie v našich řadách přibývat, protože jsou mezi námi vítáni všichni se stejnou láskou a zájmem, kteří by vlastním přičiněním také chtěli k dosažení těchto cílů přispět.